Die Gaste, SAYI: 11 / Mart-Nisan 2010

Alman Anayasa Mahkemesi:
“Veri Depolama” Anayasaya Aykırı


    Alman Anayasa Mahkemesi, vatandaşların telefon ve internet haberleşme verilerinin 6 ay süreyle servis sağlayıcılar tarafından depolanmasını öngören yasanın 'haberleşmenin gizliliği' ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. Almanya’da vatandaşların telefon ve internet haberleşmesinin izlenmesine olanak sağlayan yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya aykırı bulundu. Yüksek Mahkeme, telefon ve internet kayıtlarının, servis sağlayıcılar tarafından “6 ay süreyle saklanmasını” öngören yasanın, “haberleşmenin gizliliği” ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme, bugüne kadar depolanmış olan tüm kayıtların da derhal silinmesini talep etti.Almanya’da 2008 yılında yürürlüğe giren tartışmalı yasa uyarınca, tüm telefon görüşmeleri ve internet kayıtları 6 ay süreyle saklanıyor, şüpheli durumlarda güvenlik birimleri, mahkemenin onayıyla bu verileri inceleyebiliyordu. Yasaya karşı yoğun tepkiler sonucunda, 34 bin kişilik rekor sayıda imzayla Federal Anayasa Mahkemesi’ne itiraz başvurusu yapıldı.

    'Haberleşme gizliliğinin ihlali'
    Yüksek Mahkeme, aylar süren değerlendirmelerin ardından açıkladığı kararla, söz konusu yasanın Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Hans-Jürgen Papier, düzenlemenin “haberleşmenin gizliliğinin korunması” temel ilkesini ihlal ettiğini vurguladı. “Haberleşme verilerinin, herhangi bir lüzum olmadan kayıt altına alınması; yurttaşlarda, izlendikleri yönünde müphem ve tehditkâr bir hisse yol açabilecektir. Bu da birçok alanda temel hakların özgürce algılanmasını zedelemektedir.”

    Yasa, AB direktifi doğrultusunda çıkarılmıştı
    Almanya’da 2008 yılında iş başında olan Hristiyan Birlik-Sosyal Demokratlar koalisyon hükümeti, tartışmalı yasayı, Avrupa Birliği tarafından terörle mücadele kapsamında hazırlanan direktif doğrultusunda çıkarmıştı. Anayasa Mahkemesi, kararında; bu direktife karşı çıkmazken, haberleşme verilerinin kayıt altına alınabileceğini, ancak bu uygulamaya koruyacak sınırlamalar getirilmesi gerektiğini vurguladı. Mahkeme Başkanı Hans-Jürgen Papier bu konuda şunları söyledi:"Verilerin kullanılabilmesi, ancak yasaların ihlalini engellemeye yönelik hayati önem taşıyan durumlarda sözkonusu olabilir. Yani, ciddi tehdit oluşturan ve ağır ceza gerektiren kovuşturmalarda.”Yüksek mahkeme ayrıca, mevcut uygulamada verilerin depolanmasında güvenlik sorunları bulunduğuna ve sistemin suistimallere açık olduğuna işaret etti.Almanya’da faaliyet gösteren tüm telekomünikasyon şirketleri iki yıldır, hangi numaradan kimin arandığı, kimin kime mesaj gönderdiği ve hangi internet adreslerinin ziyaret edildiği bilgilerini depoluyordu. Buna karşılık konuşmaların içeriği ya da internette ziyaret edilen sayfaların kendisi kaydedilmiyordu. Güvenlik birimleri şüpheli durumlarda, mahkemeden izin alarak bu verileri inceleyebiliyordu.