İKİ AYLIK TÜRKÇE GAZETE
DİL VE EĞİTİMİ DESTEKLEMEK İÇİN İNİSİYATİF
(Initiative zur Förderung von Sprache und Bildung e.V.)
ISSN 2194-2668


Die Gaste, SAYI: 22 / Mayıs-Temmuz 2012

Hannelore KRAFT
(SPD)

Hannelore Kraft    Kuzey Ren Vestfalya çeşitliliği içinde barındıran bir eyalettir, burada çok farklı kökenlere sahip insanlar birlikte yaşıyor. Bu çeşitlilik eyaletimiz için iyi. Kuzey Ren Vestfalya’da yaşayan yaklaşık 800.000 Türk kökenli kadın ve erkek büyük ve önemli bir grubu oluşturuyor. Aramızda yaşadıkları için mutluyum! Onlar Kuzey Ren Vestfalya’nın ekonomik, kültürel ve toplumsal gücüne önemli katkılarda bulundular. Kuzey Ren Vestfalya’nın bugün yaşamaya ve sevmeye değer bir eyalet olması, göçmen yurttaşlarımızın (Mitbürger), çocuklarının ve torunlarının da bir kazanımıdır. Türk kökenli insanların KRV’yı kendi yurtları olarak görmeleri ve gelecekte de yurtları olarak görmeyi sürdürmeleri benim için çok önemli. Daha iyi bir entegrasyon için önemli bir adımı bu yıl Entegrasyon Yasası’yla attık. Bu yasa, göç geçmişine sahip insanlar için daha fazla toplumsal adalet ve fırsat eşitliği sağlıyor. Yasa, herşeyden önce belediyelerin entegrasyon alanındaki gücünü artırıyor. Artık Kuzey Ren Vestfalya’da her il ve ilçede yerel entegrasyon merkezleri kurulabilmesinin önkoşulları hazır. Bu merkezlerde entegrasyon politikasının başarılı olmuş iki uygulaması birleştirilecek: Şu ana kadarki Göçmen Kökenli Çocuk, Genç ve Aileleri için Eğitim Danışmanlığı Merkezleri (RAA) ile eyalet programı KOMM-IN birleştiriliyor. Böylece yeni merkezlerin temel görevi, –erken destek ve okuldan mesleğe geçişte yardıma kadar– eğitim ve de yerinde entegrasyon çalışmasının koordinasyonu ve bağlantılarının oluşturulmasıdır.
    Entegrasyon Yasası’na dayanarak ayrıca göçmen örgütlerini, KRV’de sayıları 2.500’e varan Türk kökenli örgütleri, gelecekte daha etkili bir biçimde destekleyebiliriz. Kanımca bu dikkate değer bir rakam ve Kuzey Ren Vestfalya’nın toplumsal yaşamındaki önemlerinin de bir göstergesi. Örgütlerin toplumsal bağlılığa sundukları önemli katkı, yasaya bağlanarak kabul edilmiş oluyor ve sağlamlaştırılıyor. Bu örgütler, kendilerinin de etkin olabilmeleri ve katılımın ve entegrasyonun başarısı açısından sorumluluk üstlenmeleri için göçmenlere ayrıca iyi fırsatlar da sunuyor. Ve nihayet bu yeni yasa ile kültürlerarası açılımın genişletilmesi ve daha fazla göçmenin, örneğin kamusal hizmet alanında çalışmak ya da bu alanda meslek eğitimi görmek üzere bilinçli bir şekilde teşvik edilerek, kamu hizmetlerinde çalışması hedefleniyor.
    KRV’de okuyan yaklaşık 328.000 müslüman öğrenci için hazırlanan inanç temelli İslam din derslerinin, bu genç insanlar ve aileleri için önemli bir gelişme olacağına eminim. Şu anda İslam din derslerinin 2012/2013 eğitim yılında, seçilmiş okullarda başlatılabilmesi için bir çalışma grubu ders planlarını hazırlıyor. Akabinde, artan oranda yeni okulların, 2013/2014 eğitim yılından itibaren de ortaokulların kazanılması hedefleniyor. İslam din dersi şu ana kadar yapılan İslam Bilgisi derslerinin aşamalı olarak yerini alacak. Bu, artan eşitliğin ve toplumsal katılımın bir göstergesidir ve okul kapsamında dinsel eğitimden yararlanabilmek için bir olanaktır.
    Hedefimiz, Johannes Rau’un bir zamanlar formüle ettiği gibi, tüm insanların “korkmadan farklı olabilecekleri” bir toplumdur. 1990’larda Mölln ve Solingen saldırıları ve son olarak Zwickau Hücresi’nin seri cinayetleri, korkutucu bir biçimde bu hedefin nasıl tehdit edilebildiğini göstermiştir. Bu nedenle KRV aşırı sağcılığa karşı mücadeleyi arttırdı ve buna uygun sekiz maddelik bir program geliştirdi. Tehlikeli gelişmeleri henüz başlangıçta yok etmek için sert ve sistematik bir şekilde Neonazi ağlarının üstüne gideceğiz. Özellikle aşırı sağcıların yasal yollardan silah elde etmelerini engellemek istiyoruz, aşırı sağcı suçluların üzerindeki baskıyı arttırdık ve önleyici programları genişleteceğiz. Eyalet Kriminal Dairesi’nde aşırı sağa karşı bir bilgi merkezi oluşturulacak. İleride aşırı sağcıların işlediği suçlar istatistikte kayıt altına alınacak.
    KRV tüm insanlar için güvenli ve huzurlu bir yurt olmaya devam etmelidir, biz bunda ısrarlıyız, birkaç radikalin bunu yıkmasına izin veremeyiz. Göç kökenli olsun ya da olmasın, hepimiz birlikte Kuzey Ren Vestfalya’yız! Ancak birlikte iyi bir geleceğe sahip olabiliriz. Şair Nazım Hikmet’in çok bilinen bir dizesi şöyledir: Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim! Bence dayanışmacı ve birlikte bir KRV düşünüşü bu sözlerden daha iyi anlatılamaz.