İKİ AYLIK TÜRKÇE GAZETE
DİL VE EĞİTİMİ DESTEKLEMEK İÇİN İNİSİYATİF
(Initiative zur Förderung von Sprache und Bildung e.V.)
ISSN 2194-2668


Die Gaste, SAYI: 24 / Kasım-Aralık 2012

Elektronik Oturum İzni
(Elektronischer Aufenthaltstitel / eAT)


Av. Fatma BOSTAN
(Frankfurt/Main)

    Yabancıların Almanya ve birçok Avrupa Birliği ülkesinde süreli ve süresiz dolaşımını düzenleyen oturum izni belgesi 2011 yılının Eylül ayına kadar pasaportun ilgili sayfasına yapıştırılan bir belge şeklinde düzenleniyordu. 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren alışıla gelmiş yapışkan etiket düzenlemesi iptal edildi ve aşağıda belirtilen oturum izinlerinde Elektronik Oturum İzni sistemine geçildi.

        Oturma izni (Aufenthaltserlaubnis)
        Yerleşim Hakkı (Niederlassungserlaubnis)
        Avrupa Topluluğu Süresiz Oturma İzni (Erlaubnis um Daueraufenthat-EG)
        İkamet Kartı (Aufenthaltskarte und Daueraufenthaltskarte)
        İsviçre Vatandaşları İçin Oturma İzni (Aufenthaltserlaubnis für schweizer Staatsangehörige)
    Geçerli Avrupa Topluluğu Mevzuatı (EG Nr. 1030/2002 ve 380/2008) bütün Avrupa Birliği ülkelerini bu kartın kullanımıyla yükümlü kıldı.
    Elektronik Oturum İzni banka kartı boyutlarında düzenleniyor ve bir de elektronik bilgi çipi içeriyor. Yeni olan yalnızca bu kartın formatı değil. Ayrıca fonksiyonları da onu eski uygulamadan farklı kılıyor. Bu kart, sahibinin devlet daireleriyle iletişiminde ve internet üzerinden yapacağı ticari işlerde kimlik kartı özelliği gösteriyor.
    Bu kartın kullanımı, teknik olarak Alman vatandaşlarının sahip olduğu kimlik kartlarının kullanımının sağladığı kolaylıkları sağlıyor. Kartın online fonksiyonları da aynı Alman kimlik kartında olduğu gibi istendiği zaman kullanıma kapatılabiliyor.
    Kartın üzerinde kişiye ait isim, soyisim, adres ve resim gibi kişisel bilgiler yanında kişinin biometrik bilgilerinin saklı olduğu (parmak izi, biometrik resim) bir çip de bulunmaktadır. Bu çipte kartın sahibi kişinin yabancılar hukuku bakımından sahip olduğu hak ve sınırlamalar kayıtlıdır. Bu bilgiler yalnızca polis ve yabancılar dairesi gibi yasal izne sahip olan kurumlar tarafından okunabilmektedir.
    Avrupa Birliği vatandaşı olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa Birliği içinde geçerli olan oturum haklarının her türlü suistimale karşı daha iyi korunması için ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinde bu konuda bir uyum sağlanması amacıyla tüm Avrupa Birliği ülkeleri bu kartın kullanımıyla yükümlü kılınmıştır.
    Bu amaçla Federal Hükümet de yabancılar yasasını değiştirmek zorunda kalmıştır. Yeni kimlik kartı yalnızca pasaport ya da pasaport yerine geçen bir kimlik belgesiyle birlikte geçerlidir.
    Elektronik Oturum İzni düzenlemesi ile Avrupa Birliği vatandaşı olmayan üçüncü ülke vatandaşlarına –çocuk yada yeni doğmuş bebek dahi olsa– kendilerine ait Elektronik Oturum İzni düzenlenmektedir. Elektronik Oturum İzni kartlarının suresi kişinin sahip olduğu oturma iznine göre değişir. Kartın süresi en fazla on yıl geçerlidir, yani süresiz oturma izni sahibi kişilerin alacağı Elektronik Oturum İzni kartı on sene boyunca geçerlidir. En geç on sene sonra yeni Elektronik Oturum İzni kartı alınması gerekir.
    Elektronik Oturum İzni uygulaması önemli harç artışlarını da beraberinde getirmiştir.
    Örneğin harçlar bir seneye kadar süreli oturma izni için 100 Euro, bir yıldan fazla oturma izinleri için 110 Euro, süresiz oturma müsadasenin harçı ise 135 Euro’dur.
    Şimdiye kadar pasaport ve benzeri evraklar üzerine yazılan oturum izinleri sahip oldukları geçerlilik sürelerinin sonuna kadar, fakat her halükarda en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerliliklerini korumaktadırlar.