İKİ AYLIK TÜRKÇE GAZETE
DİL VE EĞİTİMİ DESTEKLEMEK İÇİN İNİSİYATİF
(Initiative zur Förderung von Sprache und Bildung e.V.)
ISSN 2194-2668


Die Gaste, SAYI: 25 / Ocak-Şubat 2013

Entegrasyon Eyaleti Aşağı Saksonya’da
Fırsatlar Herkese
[Chancen für alle im Integrationsland Niedersachsen ]


Dr. Stefan BIRKNER
FDP Aşağı Saksonya Başbakan Adayı

FDP/Aşağı Saksonya Seçimi '13
    Aşağı Saksonya’da başarılı entegrasyonun uzun bir geleneği var. Kuruluşunun ilk yıllarından itibaren, Aşağı Saksonya’da yaşayan her dört kişiden biri Silezya ya da Doğu Prusya’dan sürülen insanlardan oluşuyordu. Yokluk zamanlarında entegrasyon kolay değildi, ama ekonomik büyüme hızla yükselişe geçince, o çok çabuk başarıya ulaştı. Berlin Duvarı örülene kadar Doğu Almanya’dan birçok mülteci de Aşağı Saksonya’ya geldi. Ekonomik büyümeyi ve refahı sürekli kılmak amacıyla, sözümona “konuk işçiler” talep edildi; bunlar arasında İspanya, Yunanistan, Türkiye, Portekiz ve Yugoslavya’dan gelen işçiler bulunuyordu.
    Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ve Doğu Avrupa’daki dönüşümün ardından etnik Almanlar ve sonradan göç eden muhacirler Almanya’ya geldiler. Dörtte biri Aşağı Saksonya’ya yerleşti. Bu insanlardan birçoğu Aşağı Saksonya’yı yeni bir yurt edindiler. Onlar birer iş arkadaşı, komşu, arkadaş ve vatandaş oldular. Her ne kadar göçmen gruplar ve sorunları birbirinden farklı olmuşsa da, zamanla hepsi eyaletimize bir zenginlik kattı. Biz Liberaller göç konusunda açıklık ve pragmatizmden yanayız. Ve entegrasyonu eğitimle, ekonomik büyümeyle ve katılımla destekliyoruz.
    Liberaller açısından eğitim, geçmişten bu yana toplumsal yükselişin ve katılımın anahtarı olagelmiştir. Göç kökenli birçok insan, okul alanında hala büyük ödevlerle karşı karşıyadır. Ancak şunu da söylemek gerekiyor, bu artık çoktan göçmenlerin tamamını ve onların çocuklarını kapsamıyor. Eğitim herkese açık olması gereken bir değerdir. Bu nedenle, gelecek yıllarda eyalet bütçesindeki her üç Euro’dan birini eğitime yatırıyoruz. Ayrıca aynı dönemde dil kurslarına 1,6 milyon Euro yatırıyoruz.
    Liberaller olarak biz göçmenler konusunda herşeyden önce fırsatlar görüyoruz. Aşağı Saksonya’da ne kadar çok dil konuşulursa, dünyayla olan kültürel ve ekonomik bağlarımız o kadar sıkılaşır. Birçok göçmen yurtdışında edindikleri meslek diplomalarıyla geliyorlar. Bunlar şimdiye kadar Almanya’da yeterince değerlendirilemedi. Şu anda, gelecekte herkesin deneyimlerini iş piyasasına aktarabilmesini sağlamak için, meslek diplomalarının kabul edilmesini düzenleyen bir yasa üzerinde çalışıyoruz. Ekonomik büyüme entegrasyonu destekler. Yalnızca büyüyen bir ekonomide birçok insanın yükselmeye ve refaha kavuşma şansı var. Ekonomi küçülürse, bu en çok göçmenleri olumsuz etkiler. CDU ve FDP’nin Aşağı Saksonya’da ekonomi politikalarını şekillendirmeye başladığından bu yana, ekonomimiz daha hızlı gelişiyor. Günümüzde SPD hükümeti zamanına kıyasla %10 daha az işsiz ve hatta %37 daha az genç işsizimiz var. Aşağı Saksonyalıların geliri, hükümeti kurduğumuzdan bu yana %11 arttı ve böylelikle fe-deral ortalamaya kıyasla daha güçlü bir artış gösteriyor. Gelecekte de bu başarılarımızı sürdürmek istiyoruz. Bizim için önemli olan köken değil, başarımlardır.
    Siyasi katılım entegrasyon için önemlidir. Bu nedenle Aşağı Saksonya’da yabancılar için yerel seçim hakkını talep ediyoruz. Biz her bir kişinin yaşadığı komünleri birlikte şekillendirebilmesini istiyoruz. Aynı amacı çifte vatandaşlık talebiyle de izliyoruz. Biz insanların Almanya’nın bir parçası olmalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Bizim açımızdan İslam da Almanya’nın kuşkusuz bir parçasıdır. Bu nedenle ŞÜRA ve DİTİB ile yakın çalışıyoruz. Bu güvenilir işbirliğinin bir sonucu, Osnabrück İslam Dini Enstitüsü’dür (IIT). Bu kuruluş Almanya düzeyinde kendi çapında en büyük merkezdir.
    Aşağı Saksonya geçmişten bu yana bir entegrasyon eyaletidir. Her ne kadar göçün getirdiği görevler zaman içerisinde değişse de, Aşağı Saksonya dünyaya açık ve pragmatik kalacaktır. Geçen yıllar entegrasyon alanında birçok ilerlemeyi beraberinde getirdi. Biz bu yolda devam etmek istiyoruz. Eğitim, ekonomik büyüme ve katılımla eyaletteki herkes için fırsatları arttırmak istiyoruz. Çünkü bizim için önemli olan köken değil, başarımlardır.