İKİ AYLIK TÜRKÇE GAZETE
DİL VE EĞİTİMİ DESTEKLEMEK İÇİN İNİSİYATİF
(Initiative zur Förderung von Sprache und Bildung e.V.)
ISSN 2194-2668


Die Gaste, SAYI: 25 / Ocak-Şubat 2013

Eğitim, Dil Sorunu ve Göçmenlerin Entegrasyonu
[Bildung, Sprachproblematik und Integration von Migranten]


Anja PIEHL ve Stefan WENZEL
Birlik 90/Yeşiller Partisi Aşağı Saksonya Başbakan Adayları

Birlik 90/Yeşiller/Aşağı Saksonya Seçimi '13
    CDU ve FDP’nin entegrasyon politikaları, düzenli olarak, sıra göçmenlere haklar tanınmasına gelindiğinde biter. Ancak hedef, tüm göçmenlerin toplumsal, kültürel ve siyasal yaşama eşit katılımı ve ayrımcılığın azaltılması olmalı.
    Göçmen ailelerden gelen çocuk ve gençler, Aşağı Saksonya’nın eğitim sistemi tarafından hala yoğun bir biçimde mağdur ediliyor. Bu çocuk ve gençlerin sosyal açıdan dezavantajlı ailelerden gelmesi durumunda, eğitim fırsatları da kötüleşiyor. Öte yandan sahip oldukları yetenekleri neredeyse hiç dikkate alınmıyor ve desteklenmiyor. Bu nedenle önemli potansiyeller kullanılamıyor, göçmen ailelerden gelen çocukların etkili bir entegrasyonu için fırsatlar kaçırılıyor ve artan nitelikli işgücü eksiği şiddetlendiriliyor. Bu yüzden eğitim sistemimizde fırsat eşitliğine dayalı destek için ve tüm çocuk ve gençlerin katılımını sağlamak amacıyla gerekli önkoşulların yaratılması gerekiyor.
    Göçmen çocuklarının Aşağı Saksonya okullarında başarısız olmalarını önlemek için, bölümlenmiş okul sisteminin varolan engelleri aşılmalı ve okullar, tamgün eğitim veren kaliteli okullara dönüştürülerek, daha iyi bir destek olanağı sağlanmalı. Bunun ötesinde gençlerin kökendilini de kapsayan yoğun bir dil desteği olağanüstü bir öneme sahip. Yeşiller Partisi bu nedenle dilsel engellerin aşılması, kültürlerarası yeterliklerin arttırılması ve potansiyellerin kabul görmesi, kullanılması ve genişletilmesi amacıyla şu girişimlerde bulunulmasını talep ediyor:


    Anaokulu ve çocuk yuvalarının günlük yaşantısında dilsel desteğin sabit bir yer edinmesini sağlayan, bütünsel bir dil destek tasarısı bu kuruluşlarda hayata geçirilecek. Bakıcılar için sistemli meslekiçi eğitim olanaklarının sağlanması bu nedenle gerekli. Eyalet, çocuk yuvalarına giden göçmen çocuklarının oranını ciddi ölçüde arttırmak için yoğun çaba göstermelidir.
    Dil desteği yalnızca çocuk yuvası, okul öncesi dönem ya da ilkokullarda verilen destek kurslarıyla sınırlı kalmayacak, aksine ortaokul ve liselerde tüm okul türlerinde dil destek olanakları yaratılacak.
    Göç kökenli öğrenci ebeveynlerine gerekli olanaklar sunularak, onlar, hedefe uygun bir biçimde çocuklarına daha iyi yardım edebilecek duruma getirilmeli ve bürokratik olmayan yoldan, okulun kurumsal yapısına yakınlaştırılmalıdır. Ebeveynler için dil kursları ve angaje olan göç kökenli ebeveynlerin, kendi dil ve kültür ortamlarından gelen diğer ebeveynlere birer yol gösterici olarak devreye sokulması buna ayrıca dahildir.
    Eyalet, ikinci dil Almanca aktarımı ve kültürlerarası eğitim yeterliklerinin öğretmen eğitiminde sabit bir yer edinmesi amacıyla üniversitelerle görüşmeli. Buna uygun ek bölümler ve öğretmenler için bölgesel meslekiçi eğitim olanakları yaratılmalı.
    Yurtdışında edinilmiş diplomaların bürokratik olmayan ve kolaylaştırılmış kabulü uygulamalarıyla, göçmenlere Aşağı Saksonya’da eğitim ve öğretim mesleklerine geçiş yolu açılacak.
    Öğretmenlik ve sosyal pedagoji bölümlerinden mezun göç kökenliler, hedefe uygun biçimde, okullarda ve kamusal eğitim ve öğretim kuruluşlarında istihdam edilecek.
    Anadili dersleri gereksinime bağlı olarak genişletilecek ve ilkokullarla sınırlı kalmayacak.
    Yabancı dil olanakları genişletilecek ve çokdillilik hedefe uygun olarak ve yaygın bir biçimde desteklenecek.
    Öğrenci değişim programları ve kardeş okul uygulamaları, özellikle göçmenlerin geldikleri ülkedeki okullarla, geliştirilecek ve desteklenecek.

    Yukarıda belirtilen bir çalışma alanı, Aşağı Saksonya Meslek Vasıflandırma Yasası’dır. BİRLİK 90/YEŞİLLER PARTİSİ, yasama sürecine etkin olarak katıldı, çünkü eyalet hükümetinin hazırladığı yasa tasarısı, ilgililerin bilgilendirilme ve onlara eşlik edilmesi hakkını bu süreçte içermiyor ve kimlerin kalite denetimini, kabul işlemlerinin ve değerlendirme ölçütlerinin standart ve adil olmasını sağlayacağını, tümüyle açık bırakıyordu. Yasa tasarısı ayrıca yeterliğin bireysel düzeyde saptanması için işlem yapılması hakkını içermiyordu. Biz taleplerimizle bu konularda sorunun aşılmasına katkı sunduk.