İKİ AYLIK TÜRKÇE GAZETE
DİL VE EĞİTİMİ DESTEKLEMEK İÇİN İNİSİYATİF
(Initiative zur Förderung von Sprache und Bildung e.V.)
ISSN 2194-2668


Die Gaste, SAYI: 27 / Mayıs-Temmuz 2013

KİTAP TANITIMI

Herkes İçin Eğitim,
Farklılık ve İçselleme:
Uluslararası Bakış Açıları


Prof. Dr. phil. habil. Cristina ALLEMANN-GHIONDA
Cristina ALLEMANN-GHIONDA/Kitap
    Bir koyut olarak (postulat) herkes için eğitim, eğer eğitimin olabildiğince adil dağıtılması ve sosyal eşitsizliğin aşılması zorlu görevine somut olarak yanıt aranıyorsa, bu zorlu görev kültürlerarası eğitim ve farklılık söylemiyle bağlantılı olmak zorundadır.
    Göçü merkeze alan ve böylece - istemeyerek de olsa- özel bir pedagoji izlenimi uyandıran birçok kültürlerarası pedagoji metinlerinden farklı olarak, burada geniş bir perspektiften bakılmaktadır.
    Verilen “herkes için eğitim” sözü bugüne dek yerine getirilmemiştir. Her toplumda sosyal eşitsizlik vardır. Kültürlerarasılık ve farklılık birçok insanın deneyimlerinin bir parçasıdır. Uluslararası karşılaştırmalı bakış açısıyla, eğitim politikasının eğilimleri aydınlatılmakta ve kültürlerarasılığın ve farklılığın doğal olduğu, herkes için mümkün olan en iyi eğitim hedefi yükümlülüğünü taşıyan içselleyici pedagojinin yolları gösterilmektedir.
   
    Yazar, Prof. Dr. phil. habil. Cristina Allemann-Ghionda, 2000 yılından bu yana Köln Üniversitesi Karşılaştırmalı Eğitimbilimi ve Kültürlerarası Pedagoji Bölümü’nde görev yapmaktadır. (Tanıtım yazısından)
    Almanca
    2013. 261 Sayfa, 11 s/b şekil, Ciltli.
    ISBN: 978-3-506-77308-1