İKİ AYLIK TÜRKÇE GAZETE
DİL VE EĞİTİMİ DESTEKLEMEK İÇİN İNİSİYATİF
(Initiative zur Förderung von Sprache und Bildung e.V.)
ISSN 2194-2668


Die Gaste, SAYI: 28 / Ağustos-Ekim 2013

Bundestagswahl '13
Almanya'da Federal Meclis Seçimi
22 Eylül 2013


Bundestagswahl '13

    22 Eylül 2013 günü Almanya’da Federal Meclis seçimleri yapılacak. Bu seçimlerde, 80 milyon nüfusun yaşadığı Almanya’da 61 milyon 800 bin seçmen oy kullanacak. Bu seçmenlerin 5 milyon 839 bin kişisi göç kökenli Alman vatandaşlarından oluşmaktadır. Bunların da (açıklanmış resmi bir istatistik olmamakla birlikte) yaklaşık 700 bin kişisi seçme ve seçilme hakkına sahip Türkiye kökenli Alman vatandaşlarıdır. Alman vatandaşı olan, dolayısıyla seçilme ve seçme hakkına sahip olan Türkiye kökenliler, toplam seçmen sayısının sadece %1’ini oluşturmaktadır.
    Diğer yandan, resmi istatistiklere göre, Almanya’da toplam 2 milyon 956 bin Türkiye kökenli nüfus bulunmaktadır. Bu nüfusun da toplam Almanya nüfusuna oranı %4,7’dir.
    620 milletvekilinin seçileceği 2013 seçimlerinde partilerin gösterdiği adaylardan 98’i Türkiye kökenlidir. Bunların partilere göre dağılımı şöyledir:
    Yeşiller: 23
    SPD: 20
    Linke.:20
    Piraten: 17
    FDP: 10
    CDU: 8.
    Genel değerlendirmelere göre, bu 98 Türkiye kökenli adaydan en çok 5-6’sının Federal Meclis’e girebileceği varsayılmaktadır. 2009 seçimlerinde Türkiye kökenli 5 milletvekilinin Federal Meclis’e girdiği göz önüne alınırsa, 98 adaydan 10’unun seçilebilmesi çok zayıf bir olasılıktır. Türkiye kökenli seçmenlerin genel seçmen kitlesinin %1’ini oluşturduğu düşünüldüğünde, yine 5-6 adayın Federal Meclis’e girmesi çok daha gerçekçi görünmektedir.
    2013 seçimlerine Almanya çapında katılacak partiler ise şunlardır:
    CDU – Hıristiyan Demokrat Birlik
    CSU – Hıristiyan Sosyal Birlik
    SPD – Almanya Sosyal-Demokrat Parti
    FDP – Hür Demokrat Parti
    DIE LINKE. – Sol Parti
    DIE GRÜNEN – Birlik 90/Yeşiller
    PIRATEN – Korsan Parti
    NPD – Almanya Ulusal Demokratik Parti
    FREIE WÄHLER – Hür Seçmenler
    AfD – Almanya İçin Alternatif
    MLPD – Almanya Marksist-Leninist Parti