İKİ AYLIK TÜRKÇE GAZETE
DİL VE EĞİTİMİ DESTEKLEMEK İÇİN İNİSİYATİF
(Initiative zur Förderung von Sprache und Bildung e.V.)
ISSN 2194-2668


Die Gaste, SAYI: 30 / Ocak-Şubat 2014

PISA 2012
Programme for International Student Assessment/
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı
OECD Ülkeleri Sonuçları

Okuma Becerisi

PISA 2009

PISA 2012

1

G. Kore

539

1

Japonya

538

2

Finlandiya

536

2

G. Kore

536

3

Kanada

524

3

Finlandiya

524

4

Yeni Zelanda

521

4

Kanada

523

5

Japonya

520

5

İrlanda

523

6

Avusturalya

515

6

Polanya

518

7

Hollanda

508

7

Estonya

516

8

Belçika

506

8

Avusturalya

512

9

Norveç

503

9

Yeni Zelanda

512

10

Estonya

501

10

Hollanda

511

11

İsviçre

501

11

Belçika

509

12

Polanya

500

12

İsviçre

509

13

İzlanda

500

13

Almanya

508

14

ABD

500

14

Fransa

505

15

İsveç

497

15

Norveç

504

16

Almanya

497

16

İngiltere

499

17

İrlanda

496

17

ABD

498

18

Fransa

496

18

Danimarka

496

19

Danimarka

495

19

Çek Cum.

493

20

İngiltere

494

20

Avusturya

490

21

Macaristan

494

21

İtalya

490

22

Portekiz

489

22

Macaristan

488

23

İtalya

486

23

Lüksemburg

488

24

Slovenya

483

24

Portekiz

488

25

Yunanistan

483

25

İspanya

488

26

İspanya

481

26

İsrail

486

27

Çek Cum.

478

27

İzlanda

483

28

Slovakya

477

28

İsveç

483

29

İsrail

474

29

Slovenya

481

30

Lüksemburg

472

30

Yunanistan

477

31

Avusturya

470

31

Türkiye

475

32

Türkiye

464

32

Slovakya

463

33

Şili

449

33

Şili

441

34

Meksika

425

34

Meksika

424

 

OECD Ortalaması

493

 

OECD Ortalaması

496

Matematik

PISA 2009

PISA 2012

1

G. Kore

546

1

G. Kore

554

2

Finlandiya

541

2

Japonya

536

3

İsviçre

534

3

İsviçre

531

4

Japonya

529

4

Hollanda

523

5

Kanada

527

5

Estonya

521

6

Hollanda

526

6

Finlandiya

519

7

Yeni Zelanda

519

7

Kanada

518

8

Belçika

515

8

Polanya

518

9

Avusturalya

514

9

Belçika

515

10

Almanya

513

10

Almanya

514

11

Estonya

512

11

Avusturya

506

12

İzlanda

507

12

Avusturalya

504

13

Danimarka

503

13

İrlanda

501

14

Slovenya

501

14

Slovenya

501

15

Norveç

498

15

Danimarka

500

16

Fransa

497

16

Yeni Zelanda

500

17

Slovakya

497

17

Çek Cum.

499

18

Avusturya

496

18

Fransa

495

19

Polanya

495

19

İngiltere

494

20

İsveç

494

20

İzlanda

493

21

Çek Cum.

493

21

Lüksemburg

490

22

İngiltere

492

22

Norveç

489

23

Macaristan

490

23

Portekiz

487

24

Lüksemburg

489

24

İtalya

485

25

ABD

487

25

İspanya

484

26

İrlanda

487

26

Slovakya

482

27

Portekiz

487

27

ABD

481

28

İtalya

483

28

İsveç

478

29

İspanya

483

29

Macaristan

477

30

Yunanistan

466

30

İsrail

466

31

İsrail

447

31

Yunanistan

453

32

Türkiye

445

32

Türkiye

448

33

Şili

421

33

Şili

423

34

Meksika

419

34

Meksika

413

 

OECD Ortalaması

496

 

OECD Ortalaması

494

Fen Bilimleri

PISA 2009

PISA 2012

1

Finlandiya

554

1

Japonya

547

2

Japonya

539

2

Finlandiya

545

3

G. Kore

538

3

Estonya

541

4

Yeni Zelanda

532

4

G. Kore

538

5

Kanada

529

5

Poland

526

6

Estonya

528

6

Kanada

525

7

Avusturalya

527

7

Almanya

524

8

Hollanda

522

8

İrlanda

522

9

Almanya

520

9

Hollanda

522

10

İsviçre

517

10

Avusturalya

521

11

İngiltere

514

11

Yeni Zelanda

516

12

Slovenya

512

12

İsviçre

515

13

Polanya

508

13

Slovenya

514

14

İrlanda

508

14

İngiltere

514

15

Belçika

507

15

Çek Cum.

508

16

Macaristan

503

16

Avusturya

506

17

ABD

502

17

Belçika

505

18

Norveç

500

18

Fransa

499

19

Çek Cum.

500

19

Danimarka

498

20

Danimarka

499

20

ABD

497

21

Fransa

498

21

İspanya

496

22

İzlanda

496

22

Norveç

495

23

İsveç

495

23

Macaristan

494

24

Avusturya

494

24

İtalya

494

25

Portekiz

493

25

Lüksemburg

491

26

Slovakya

490

26

Portekiz

489

27

İtalya

489

27

İsveç

485

28

İspanya

488

28

İzlanda

478

29

Lüksemburg

484

29

Slovakya

471

30

Yunanistan

470

30

İsrail

470

31

İsrail

455

31

Yunanistan

467

32

Türkiye

454

32

Türkiye

463

33

Şili

447

33

Şili

445

34

Meksika

416

34

Meksika

415

 

OECD Ortalaması

501

 

OECD Ortalaması

501