Die Gaste, SAYI: 3 / Eylül-Ekim 2008

Prof. Dr. Sargut Sölçün’den, bir tartışma daveti

"Tılsımı Bozulmuş Ulus”



Tılsımı Bozulmuş Ulus
    Duisburg-Essen Üniversitesi Türkistik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sargut Şölçün, kısa bir süre önce yayımlanan “Entzauberte Nation-Literarische Entdeckung türkischer Mentalität” (Tılsımı Bozulmuş Ulus - Türk Zihniyetinin Yazınsal Keşfi) ile daha önce derinlemesine işlenmemiş bir alanı tartışmaya açı-yor. Şölçün, Türk anlayışının veya zihniyetinin, yabancı edebiyatlardan bakıldığında nasıl göründüğünü irdeliyor. Somut örneklerden hareket eden yazarın kitabı, “yazınbilim” çerçevesinde ve bir temsil niteliğine sahip bazı metinler üzerinde yükseliyor. Türkiye ile ilişkili kurgusal veya kurgusal olmayan türdeki metinlerin, ister istemez Türk toplumu ve kültürüyle de bir biçimde ilintili olduğuna dikkat çeken Prof. Şölçün, tür kuramlarından ve özellikle de analitik bakış açılarından hareketle, bu metinlerin birer taşıyıcı olduğu görüşünde.
    Edebiyatın etki alanlarının irdelendiği kitap, “edebiyatta tarihsel hakikatin” aranması açısından değil, “edebiyatın toplumun ayrılmaz bir parçası olması açı-sından” önemli. Dolayısıyla Sargut Şölçün, bilinçli bir seçim yapıyor ve araştırma nesnesi olarak Türk edebiyatı içinden örnekleri değil, “öteki toplumların edebi-yatlarından” bize bakış açılarını öne çıkarıyor. Yabancı perspektiflere “verimli” bir rol uygun gören kitap, bunların Türk kültürü ve tarihi içinde yaşayan insanların durumu hakkında bilgi verdiği tezini işliyor. Prof. Dr. Şölçün, bu sayede ortalama bir Türk’ün bilinçaltına bile ulaşılabildiği görüşünde.
    Toplumsal ve yazınsal yapıların iç içe irdelendiği bu gerçekten ilginç kitabın, yeni soru, tartışma ve değerlendirmelere yol açacağına kesin gözüyle bakılabi-lir. (Die Gaste-Haber)