Die Gaste, SAYI: 3 / Eylül-Ekim 2008

Deniz Feneri...Die Gaste 3. Sayı / Eylül-Ekim 2008


    Deniz feneri, çok eski tarihlerden beri gemicilerin kayalık bölgeleri ve sığ suları saptamak için kullandıkları bir çeşit işaret ve uyarı ışığı kaynağıdır. Bu nedenle deniz fenerinin bulunduğu yerler gemiciler için bir tehlike bölgesidir. Bu yüzden de, mümkün olduğu kadar fenerin açıklarından dolaşarak yollarını izlemeye çalışırlar. Denizcilikte “deniz fenerine doğru gitmek”, her durumda kayalık bölgeye gitmek, tehlikeli sulara girmek, nihayetinde geminin kayalara çarparak parçalanması anlamına gelir.
    Tüm inançların aksine, deniz fenerleri gemicilere güvenlikli bölgeyi gösteren bir işaret değil, tam tersine tehlikeli bölgelede yer alarak, gemicileri bu tehlikeli bölgelerden uzak tutmayı sağlayan bir denizcilik işaretidir.
    Okyanuslarda korsanlık döneminin başlamasıyla birlikte deniz fenerleri, korsanlar tarafından ticaret gemilerini kıyıya oturtarak ya da kayalıklara çarpıp parçalanarak ele geçirilmesi için kullanılan bir korsan silahı haline gelmiştir.
    Gerek tehlikeli bölgeleri işaretcisi olması, gerekse korsanlar tarafından sahte deniz fenerleriyle gemilerin yağmalanmasında kullanılan bir araç olması, denizciler ve bilenler için deniz feneri, uzak durulması gereken bir işaret feneridir. Bilinir ki, nerede deniz feneri varsa, orada bir tehlike mevcuttur. Bunun yanında korsanların yaktığı sahte deniz feneri ateşleri de, güvenlikli deniz yollarını tehlikeli bölge haline getirerek gemicileri her zaman tuzağa düşürmekte kullanılmıştır.