İKİ AYLIK TÜRKÇE GAZETE
DİL VE EĞİTİMİ DESTEKLEMEK İÇİN İNİSİYATİF
(Initiative zur Förderung von Sprache und Bildung e.V.)
ISSN 2194-2668


Die Gaste, SAYI: 33 / Ağustos-Ekim 2014

‘Alamancı’ Bereketi

Güngör URAS
(Milliyet, 25 Ağustos 2014)

    Yurtdışına çalışmak için gidenlerin çoğu Almanya’da iş bulmuş ve yerleşmişti. İşte onun için halkımız Avrupa’da yaşayan Türkleri ‘Alamancı’lar olarak geneller.
    Alamancı’lar önceleri ailelerine para göndererek ekonomiye ‘döviz katkısı’ yaparlardı. Şimdilerde tatil dönemlerinde ‘Alamancı Turist’ olarak yurda geliyorlar. Anadolu’daki değişik yerleşim bölgelerinde ailelerini ziyaret ederken, tatil yaparken harcamalarıyla ekonomiye hareket, alışveriş yaptıkları şehirlerdeki esnafa bereket getiriyorlar.
    2014 yılının ilk 6 ayında ülkeye 15,9 milyon ziyaretçi geldi.
    Bunların 1,9 milyonu Alamancı diye genellediğimiz, ikametgahı yurtdışında olan Türk vatandaşları.
    Yılın ilk yarısında turizm geliri 13,8 milyar dolar. Bunun 2,5 milyar doları Alamancı’ların harcaması.
   
    Akraba ziyareti ve tatil
    Bizde hem yabancı, hem de Alamancı girişi, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında hızlanır. 2013 yılında toplam 39,2 milyon ziyaretçinin 5,4 milyonu ikametgahı yurtdışında olan Türk vatandaşları idi. Yılın ilk üç ayında 931 bin, ikinci üç ayında 994 bin, üçüncü üç ayında 2 milyon 340 bin, dördüncü üç ayında 1 milyon 130 bin Türk vatandaşı geldi.
    Bizim Alamancı’lar hem ülkede daha fazla gün geçiriyorlar, hem de her gün yabancıdan çok harcama yapıyorlar.
    2013 yılı ortalamasında yabancı ziyaretçilerin turizm gelirine katkıları 824 dolar iken ikametgahı yurt dışında olan Türk ziyaretçiler kişi başına 1252 dolar katkı yaptı.
    2013 yılının tamamında ülkeye giriş yapan, ikametgahı yurt dışında bulunan 5 milyon 398 bin ziyaretçinin yüzde 67’si akraba ziyareti için, yüzde 22’si tatil için, yüzde 8’i işlerini takip etmek için geldi.
   
    İyi para harcıyorlar
    Yurtdışında ikamet eden Türklerin harcamaları da üçer aylık dönemlerde farklı oluyor. En fazla harcama Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yapılıyor.
    Alamancı diye genellediğimiz, ikametgahı yurtdışındaki vatandaşlarımız 2013 yılının ilk ve ikinci üç aylık dönemlerinde 1,3’er milyar dolar harcama yaptı. Üçüncü üç aylık dönemde harcamalar 2.3 milyar dolar, dördüncü üç aylık dönemde 1,7 milyar dolar oldu.
    2013 yılında Alamancı’ların toplam 6,7 milyar dolarlık harcamalarında en büyük pay yeme içmeye gidiyor. Yeme içme için harcanan para 2,3 milyar dolar.
    Uluslararası ulaştırma için 1,2 milyar dolar, Türkiye içi ulaştırma için 521 milyon dolar harcıyorlar.
    Giyecek harcamaları 877 milyon dolar, hediyelik harcamaları 423 milyon dolar. İkametgahı yurtdışında olan Türklerin ülkeye gelişleri sünnet, nişan, düğün mevsimine rastlıyor. Düğün-dernek demek, hediye demek. Altın, takı demek. Bu nedenle hediyelik harcamaları bayağı yüksek oluyor.