İKİ AYLIK TÜRKÇE GAZETE
DİL VE EĞİTİMİ DESTEKLEMEK İÇİN İNİSİYATİF
(Initiative zur Förderung von Sprache und Bildung e.V.)
ISSN 2194-2668


Die Gaste, SAYI: 34 / Kasım-Aralık 2014

Birileri
Tuvaletin
Nasıl Yapılacağını Öğretiyor!

Tuvalet
   50 YIL ÖNCE
   
    “Almanya’ya ayak bastıktan sonra, istasyonların ardından ikinci en önemli mekan olan haymlarda yaşam kolay değildi. Herşeyden önce yurt yöneticisi elinde yurt talimatı ile demoklasin kılıcı gibi işçilerin tepesindeydi.
    Türkiye’de askerlik yapıp gelen erkek işçiler için uyum belki çok zor değildi, zira işçi yurtları, talimatın dil ve stiliyle de kışla havasını aratmıyordu. Örneğin başka cinsten birinin yurdu ziyareti yasaktı, kendi cinsinden ziyaretçi de en geç saat 22’ye kadar kalabilirdi. Alman standartlarına göre ‘Temizlik v Düzen’ çok önemliydi. Kül tablalarının yerinden tutun da, terliklerin nerede, ne zaman giyileceği, tuvalete nasıl oturulacağı talimatla düzenlenmişti...
    Alafranga tuvaletler ve tarhatlanmak için su yerine sadece tuvalet kağıdı konması da Türklerin zor alıştığı, Alman yetkililerin hiç ciddiye almadığı bir konuydu. Soruna, pratik olarak kendilerince çözümler buldular, ancak bu da Almanların hiç hoşuna gitmedi. Ve hemen ‘doğru olması gereken ve sıhhi olduğu kesin’ alafranga tuvaletin nasıl kullanılacağını, üstelik model resim de çizerek hazırladıkları kağıtları, geldikleri tren ve uçak tuvaletlerine, daha sonra haym ve işyerlerinin tuvaletlerine astılar. Bu, adeta Türkiye’den gelen insanlara dayatıldı, öğretilmeye zorlandı.”
   
    DoMİT, Göçün Tarihi, Essen 1998


   50 YIL SONRA
   Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Bedreddin Seçkin, ayakta işemenin prostat kanserine neden olacağı inanışının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Asla böyle bir şey söz konusu değil" dedi. Tuvalet
   Antalya’da düzenlenen ’3’üncü Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi’ne katılan Kontinans Derneği Başkanı ve Sen Jorj Avusturya Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Seçkin, halk arasında ayakta idrar yapmanın prostat kanserine neden olacağı yönündeki inanışın doğru olmadığını söyledi. Bu konuda Türk insanının dini hassasiyeti bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Seçkin şöyle konuştu:
   "Yani üzerine idrar sıçramasından çekindiği, ibadet için üzerine bu tür bir sıçramanın kendisini rahatsız edeceğini düşündüğü için, doğru bilinen yanlış yayılmış gelmiştir. Bu inanıştan kaynaklanan bir şeyse, söylenecek hiçbir şey yok. Haklıdır yapan. Ama ’Böyle yaparsanız prostat kanseri olursunuz’, asla böyle bir şey söz konusu değil."
   İnsanın anatomik yapısının böyle bir gidişata izin vermeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Bedreddin Seçkin, şunları anlattı:
   "Çok güzel bir yapı işliyor insanın içinde. Dolayısıyla normal işleyen bir düzende, idrarınızı yeter ki zamanında yapın. Ayakta veya oturarak yapmak değil önemli olan. Çok geciktirmek çok problemdir. Çok uzun süre bekleterek gitmek bir problem olduğu kadar, sık sık tuvalete gitmek de problemdir. Bu işleyişle ilgili bir problem yoksa, gidin zamanında yapın, nasıl yaparsanız yapın. Ürolojik işleyiş anlamında hiçbir tavsiye edilir bir pozisyon ayarı yoktur. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz."
   Prostat kanserinin ve prostatın kanser olmayan irileşmesinin de bununla hiçbir ilgisi olmadığını aktaran Prof. Dr. Bedreddin Seçkin, "Doğru bilinen çok yanlışımız var" dedi.