İKİ AYLIK TÜRKÇE GAZETE
DİL VE EĞİTİMİ DESTEKLEMEK İÇİN İNİSİYATİF
(Initiative zur Förderung von Sprache und Bildung e.V.)
ISSN 2194-2668


Die Gaste, SAYI: 35 / Ocak-Şubat 2015

Samed Behrengi    Samed Behrengi (1939-Tebriz/31 Ağustos 1967-Aras Nehri),
    Azeri asıllı İranlı öğretmen ve çocuk öyküleri ile halk masalları yazarı-derleyicisi.

Küçük Kara Balık