Die Gaste, SAYI: 4 / Kasım-Aralık 2008

Almanya Edebiyatından Seçki“Dik Bayır”,

Abbas Sayar

Habib Bektaş,

“Hamriyanım”,

“Fikrimin İnce Gülü”,

Adalet Ağaoğlu

Habib Bektaş,

“Cennetin öteki Yüzü”

“Gündoğduların Yükselişi”,

Aras Ören

Macit Koper,

“Giden Tez Geri Dönmez. Göç türküleri”

“Berlin Üçlemesi”,

Aras Ören

Mehmet Barlas,

“Terkedilmişler”

“Almanya Almanya”,

Aziz Nesin

Mehmet Çakan,

“Almanya’da Yirmi Ay”

“Alman Ekmeği”,

Bekir Yıldız

Necati Tosuner,

“Sancı... Sancı...”

“Almanya’nın Zencileri”,

Dursun Akçam

Necati Tosuner,

“Yarım Elma”

“Türk’ün Almanya Çilesi”,

Fahri Özcan

Necati Tosuner,

“Yengelerimiz”

“Koca Ren”,

Fakir Baykurt

Nevzat Üstün

“Boğaların Ölümü”

“Telli Yol”,

Fakir Baykurt

Nevzat Üstün,

“Almanya Almanya”

“Yüksek Fırınlar”,

Fakir Baykurt

Nevzat Üstün,

“Almanya Beyleri ile Portekiz’in Bahçeleri”

“İş Arkadaşları”,

Fethi Savaşcı

Nevzat Üstün,

“Boğaların Ölümü”

“İş Dönüşü”,

Fethi Savaşcı

Özgen Ergin,

“Şarlo Kemal”

“Makinalar Çalışırken”,

Fethi Savaşcı

Sadık Fehmioğlu,

“Rüzgar Selami Almanya’da”

“Özel Ulak”,

Fethi Savaşcı

Sadık Fehmioğlu,

“Yemen Nire Almanya Nire”

“Berlin’in Nar Çiçeği”,

Füruzan

Sıtkı Salih Gör,

“Kehribar ile Tuğra”

“Yeni Konuklar”,

Füruzan

Sıtkı Salih Gör,

“Yaban El”

“Geride Kalanlar”,

Gülten Dayıoğlu

Vasıf Öngören,

“Almanya Defteri”

“E-5”,

Güney Dalı

Yüksel Pazarkaya,

“Ben Aranıyor”

“Gölge Korkusu”,

Habib Bektaş

Yüksel Pazarkaya,

“Oturma İzni”