Die Gaste, SAYI: 4 / Kasım-Aralık 2008

Dr. phil. Esin İleri
“Lehrbuch der türkischen Sprache”
CD
    Dr. phil. Esin İleri’nin oluşturduğu “Lehrbuch der türkischen Sprache” CD’si, üniversitelerde,  halk yüksekokullarında ve diğer kuruluşlarda Türkçe öğrenmek isteyen yetişkinler için bir eğitim malzemesi sağlamaktadır. CD, günlük yaşamda, seyahatte ve meslekte (öğretmen) iletişim kurabilmek için gerekli dil kullanımını (cümle tipleri, temel dilbilgisi kuralları ve 2.000 kadar sözcük dağarcığı)  öğrenmeyi amaçlamıştır. Bir çeşit e-book niteliğinde olan “Lehrbuch der türkischen Sprache” 20 ders ve her dersin 4 bölümden oluşmaktadır. Türkçe dilbilgisi “karşılaştırmalı yöntemle” ele alındığından, hem Almanya`da yetişen Türk kökenli gençlere, hem de Almanca ve Türkçe öğretmenlerine önemli katkıda bulunma özelliğine sahiptir. Ayrıca, kitabın sonunda alıştırmaların çözümü yer aldığından, Türkçeyi kendi kendine öğrenmek isteyenlere de hitap etmektedir.

    Esin İLERI “Lehrbuch der türkischen Sprache” Buske Verlag, Hamburg 2007.
    Esin İLERI, 2 Audio-CDs zum “Lehrbuch der türkischen Sprache, Selbstverlag, Hamburg 2008. 
    ISBN 978-3-00-024942-6
    E-Posta: esin.ileri@gmx.deDr. phil. Esin İleri - CD Kapak