Duisburg Essen Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından hayata geçirilmiş olan “DİL VE EĞİTİMİ DESTEKLEMEK İÇİN İNİSİYATİF e. V.” ile “Die Gaste”nin düzenlemesini yaptığı "Göçmenlerin Anadili, Eğitim, Kültür ve Entegrasyon Sorunları" Sempozyumu hazırlıkları sürdürülmektedir.
            "Die Gaste"nin birinci yılı vesilesiyle düzenlenen "Göçmenlerin Anadili Sorunu ve Çözüm Önerileri" konulu bir sempozyumun devamı olan SEMPOZYUM 2010'da, göçmen çocuklarının eğitiminde özel bir konuma sahip olan anadilinin Almanya koşullarındaki durumu, çocuk gelişimine ve eğitime olan katkısı, tarihçesi, hukuki çerçevesi, medya, tiyatro ve edebiyat ile olan ilişkisi gibi bir dizi konu, Almanya genelinden ve Türkiye’den gelecek konuşmacılarımız tarafından irdelenecektir.


TARİH:
16-17 EKİM 2010

YER:
Duisburg-Essen Üniversitesi
Glaspavillon/Essen Kampusu
Universitätsstr. 12PROGRAM
16 Ekim 2010
Cumartesi
10.30 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Emel Huber (Duisburg-Essen Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başkanı)
Prof. Dr. Sylvia Löhrmann (Kuzey Ren Vestfalen Eğitim Bakanı)
Prof. Dr. Ute Klammer (Duisburg-Essen Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan (TAM Vakfı Başkanı)
Kenan Kolat (Almanya Türk Toplumu)
Dr. Hakan Akbulut (T. C. Essen Başkonsolosu)
11:30 Ara
12:00 Eğitim Başarısı Açısından Anadili ve İnterkültürel Eğitimin Önemi
Prof. Dr. Emel Huber
Prof. Dr. Ingrid Gogolin (Hamburg Üniversitesi)
Prof. Dr. Havva Engin (Heidelberg Üniversitesi)
Prof. Dr. Ursula Boos-Nünning (Duisburg-Essen Üniversitesi)
13:45 Ara
14:00 İkidilliliğin Geliştirilmesinde Uygulanan Uluslararası Programlar, Almanya’daki Uygulamaları ve ”Anadiline Dayalı Almanca Öğrenim Projesi”
Mete Atay (Yazar)
Prof. Dr. Hans-Joachim Roth (Köln Üniversitesi)
Zeynel Korkmaz ("Die Gaste" Genel Yayın Yönetmeni)
15:15 Ara
15:30 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyeliği Sürecinde Göçmenlerin Orta ve Yüksek Öğreniminin Ekonomik Katkısı ve Entegrasyon Sürecindeki Rolü
Prof. Recep Keskin (ATİAD)
Prof. Dr. Hakkı Keskin (Politikacı, toplum bilimci)
Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan (TAM Vakfı Başkanı)
Suat Bakır (TD-IHK)
17:15 Ara
17:30 Neo-Liberal Eğitim Politikalarının Toplumsal Etkisi ve Göçmen Toplumuna Yansımaları
Dr. Ralf Ptak (Köln Üniversitesi)
Prof. Dr. Armin Bernhard (Duisburg-Essen Üniversitesi)
Prof. Dr. Gazi Çağlar (HAVK - Hildesheim)
19:30 Kapanış
17 Ekim 2010
Pazar
10:30 Alman ve Türk Hukuku Açısından Yurttaş ve Göçmen Hakları
Prof. Dr. Ergun Özsunay (istanbul Üniversitesi)
Av. Asuman Öktem (Türk Hukukunda Avukat)
Av. Fatma Bostan (Alman Hukukunda Avukat)
12:00 Ara
12:30 Almanya’da Deutsch-Türkische Edebiyat ve Türkçe Medya
  Doğan Hızlan (Edebiyat Eleştirmeni-Yazar)
Can Akbel (Köln Radyosu Kurucusu)
Osman Çutsay (Cumhuriyet Gazetesi)
Ahmet Külahçı (Hürriyet Gazetesi)
14:30 Ara
14:45 Türkiyeli Göçmenlerin Sinema ve Tiyatroya Yaklaşımları
Rutkay Aziz (Tiyatro Yönetmeni)
Tarık Akan (Sinema Oyuncusu)
Berin Uyar (Duisburg-Essen Üniversitesi Türkistik Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Aslı Selçuk (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Nihat Bozkurt (İşçi Tiyatrosu Yönetmeni)
16:45 Ara
17:00 Popüler Kültür ve Göçmen Toplumu / Türkiye’deki Siyasal Gelişmeler ve Türkiyeli Göçmenlere Yansısı
Prof. Dr. Haluk Şahin (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Güray Öz (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı)
Prof. Dr. Süheyl Batum (İstanbul/Bahçeşehir Üniversitesi)
Doç. Dr. Haluk Gerger (Yazar)
19:00 Kapanış