Die Gaste
İKİ AYLIK TÜRKÇE GAZETE
ISSN 2194-2668
DİL VE EĞİTİMİ DESTEKLEMEK İÇİN İNİSİYATİF
(Initiative zur Förderung von Sprache und Bildung e.V.)


SEMPOZYUM '12
SYMPOSIUM '12
“Alman Eğitim Sistemi, Entegrasyon Politikaları ve Göçmenler”

6 EKİM 2012SEMPOZYUM TANITIM KİTAPÇIĞI [pdf dosyası]

TARİH:
6 EKİM 2012


YER:
Duisburg-Essen Üniversitesi
Glaspavillon/Essen Kampusu
Universitätsstr. 12PROGRAM

6 EKİM 2012 / Cumartesi

10:00 Açılış Konuşmaları
– Wolfgang Schlump (Federal Eğitim Bakanlığı)
– Şule Özkaya (T.C. Essen Başkonsolosu)
– Prof. Dr. Ute Klammer (Duisburg-Essen Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
– Andreas Bomheuer (Essen Belediyesi)
– Shazia Saleem (Hans Böckler Vakfı)
– Güldane Tokyürek (Rosa Luxemburg Vakfı)
– Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan (Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı Bilimsel Direktörü)
– Kenan Kolat (Almanya Türk Toplumu Başkanı)
– Christiane von Websky (Mercator Vakfı)

11:30


Ara

12:00 I. Oturum
Alman Eğitim Sistemi ve Göçmenlerin Fırsat Eşitliği


– Prof. Dr. Armin Bernhard (Duisburg-Essen Üniversitesi)
– PD Dr. Eva Borst (Mainz Üniversitesi)
– Prof. Dr. Franz Hamburger (Mainz Üniversitesi)
– Prof. Dr. Hans-Peter Schmidtke (Oldenburg Üniversitesi)

14:00


Ara

14:15 II. Oturum
İkidillilik, Çokdillilik ve Anadili Temelinde Dil Öğrenim Modelleri


– Prof. Dr. Ernst Apeltauer (Flensburg Üniversitesi)
– Prof. Dr. Henning Wode (Kiel Üniversitesi)
– Prof. Dr. İnci Dirim (Viyana Üniversitesi)
– Prof. Dr. Rosemarie Tracy (Mannheim Üniversitesi)
– Zeynel Korkmaz (Die Gaste Genel Yayın Yönetmeni)

16:15


Ara

16:30


III. Oturum
Entegrasyon, İnklusion, Asimilasyon, İnterkültür, Mültikültür, Leitkültür... Almanya’nın Entegrasyon Politikası


– Prof. Dr. Wolf-D. Bukow (Siegen Üniversitesi)
– Prof. Dr. Paul Mecheril (Oldenburg Üniversitesi)
– Prof. Dr. Jürgen Nowak (Alice Salomon Yüksekokulu/Berlin)
– Dr. Hakan Akgün (Anadili Öğretmeni)

18:30

Kapanış